(Türkçe) Taksan TTU 500 Torna İlerleme Mekanizması

Norton Kutusu hakkında daha fazla bilgi için torna el kitabına başvurunuz

Tornacı: Dikkat:
F Tamburu 3 ve 8 konumlarında ise, E Tamburu mutlaka 1 konumuna getirilmelidir.

Norton Kutusu ilerlemeleri (0,05….0,7 mm/dev) içerir. F tamburunu 2 ve 3 konumlarına getirmek kaydıyla bu ilerlemeler 2 ila 16 kat daha fazla arttırılabilir.
Tezgahın istenilen vidayı açması için Norton Kollarının ve Tamburların aşağıdaki tablolara göre düzenlenmiş olması gerekir. Aşağıdaki tablolar, TTU 500’ün ilerleme yelpazesinin küçük bir kısmını teşkil etse de, tablo, genelde kullanılan hatveleri içerir. Diğer hatveler için tornanın el kitabına başvurulmalıdır.
TTU 500 sağ olsun sol olsun, parmakta 18 ve 9 diş çekemez. Parmakta 11 ve 19 diş haricindeki Witworth hatvelerinin çekilebilmesi için ise muhakkak 80 / 73 / 86 / 54 aktarma dişlilerinin takılı olması gerekir. Dişli değiştirirken diş boşluklarını vermeyi ihmal etmeyiniz.
E Tamburu:
Bizim genel uygulamalarımız için E tamburunun konumunun önemi yoktur.
F Tamburu:
F tamburu Metrik sağ dişlerde ve aktarma dişlileri değiştiğinde Witworth sağ dişlerde daima 1 konumunda olacaktır.
Tezgahta parmakta 11 ve 19 diş çekilebilir. Bunların sağ dişleri için F tamburunun 4 ve 5 konumundu olması gerekir.
Normal hatveli tüm sol vidaları açmak için işmilinin her hangi bir devir sayısında dönmesi ve F tanburunun 7 konumunda olması şarttır.
Şu önemli hususa dikkat edilmelidir: F tamburu 3 ve 8 konumunda ise E tamburu mutlaka 1 konumuna getirilmelidir. Aksi halde mekanizmada arızalar oluşabilir.
G Tamburu:
0 konumu tüm sağ vidalar ve tüm ilerlemeler,
1 Nolu konum metrik sol vidalar ve bazı Witworth sol vidalar,
2 Nolu konum parmakta 11 diş sol vidalar,
3 Nolu konum parmakta 19 diş sol vidalar içindir.

Taksan TTU 500 Torna Sık Kullanılan METRİK Dişler

(Diğer Dişler için Diş Cetveline başvurunuz)

Norton Kolları

Tamburlar

Aktarma Dişlileri

Sol

Orta

Sağ

E

F

G

SAĞ 1

B

mm

mm π

I

önemi yok

1

0

40 / 73 / 72

80 / 73 / 86 / 54

SAĞ 1,25

B

II

1

0

SAĞ 1,5

B

III

1

0

SAĞ 1,75

B

IV

1

0

SAĞ 2

C

I

1

0

SAĞ 2,5

C

II

1

0

SOL 1

B

I

7

1

SOL 1,25

B

II

7

1

SOL 1,5

B

III

7

1

SOL 1,75

B

IV

7

1

SOL 2

C

I

7

1

SOL 2,5

C

II

7

1

 

Taksan TTU 500 Torna Sık Kullanılan WITWORTH Dişler

(Diğer Dişler için Diş Cetveline başvurunuz)

Norton Kollar1

Tamburlar

Aktarma Dişlileri

Sol

Orta

Sağ

E

F

G

SAĞ 40

A

1″ π

II

önemi yok

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SAĞ 28

B

1″ π

IV

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SAĞ 24

B

1″ π

III

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SAĞ 20

B

1″ π

II

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SAĞ 19

B

1″

II

5

0

40 / 73 / 72
SAĞ 16

B

1″ π

I

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SAĞ 14

C

1″ π

IV

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SAĞ 12

C

1″ π

III

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SAĞ 11

C

1″

III

4

0

40 / 73 / 72
SAĞ 10

C

1″ π

II

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SAĞ 8

C

1″ π

I

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SAĞ 7

D

1″ π

IV

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SAĞ 6

D

1″ π

III

1

0

80 / 73 / 86 / 54
SOL 40

A

1″ π

II

önemi yok

7

1

80 / 73 / 86 / 54
SOL 28

B

1″ π

IV

7

1

80 / 73 / 86 / 54
SOL 24

B

1″ π

III

7

1

80 / 73 / 86 / 54
SOL 20

B

1″ π

II

7

1

80 / 73 / 86 / 54
SOL 19

B

1″

II

7

3

40 / 73 / 72
SOL 16

B

1″ π

I

7

1

80 / 73 / 86 / 54
SOL 14

C

1″ π

IV

7

1

80 / 73 / 86 / 54
SOL 12

C

1″ π

III

7

1

80 / 73 / 86 / 54
SOL 11

C

1″

III

7

2

40 / 73 / 72
SOL 10

C

1″ π

II

7

1

80 / 73 / 86 / 54
SOL 8

C

1″ π

I

7

1

80 / 73 / 86 / 54
SOL 7

D

1″ π

IV

7

1

80 / 73 / 86 / 54
SOL 6

D

1″ π

III

7

1

80 / 73 / 86 / 54

(Yukarda işaretli parmakta sağ 28, 19, 14 ve 11 diş, gaz boru pasoları için gerekli dişlerdir.)