Turkish Transit log

Aşağıda, Yat Kayıt Belgesinin (Transit Log) başında yer alan ve Yabancı Bayraklı Yatların uymaları gereken kuralları açıklayan sayfaları bulabilirsiniz.

TÜRKİYE’YE HOŞ GELDİNİZ

AÇIKLAMALAR (ÖZEL YAT)

Yat Kayıt Belgesini doldurmadan önce açıklamaları okuyunuz.

Belgeyi yatın donatanı veya kaptanı büyük harflerle eksiksiz olarak dolduracak ve kendisine ait kısmını imzalayacaktır.

“Türkiye’ye giren veya çıkan tüm yatlar, hudut kapılarından giriş-çıkış yapmak zorundadır. Türkiye’nin hudut kapıları, Hopa, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu,.Samsun, İnebolu, Sinop, Bartın, Zonguldak, Ereğli, İstanbul, Tekirdağ, Derince, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Çanakkale, Akçay, Ayvalık, Dikili, izmir, Kuşadası, Didim, Güllük, Turgutreis, Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Kaş, Finike, Kemer, Antalya, Alanya, Anamur, Bozyazı, Taşucu, Mersin, Botaş,İskenderun’dur.

Türkiye’ye giriş-çıkış, Türk limanları arasındaki seyriniz bu belge üzerinde yapılacaktır ve Türkiye’de kışlamanıza ilişkin işlemlerde bu belgede yer alan bilgiler esas alınacaktır. Yat Kayıt Belgesi Y1, Y2 ile yatçı, mürettebat, güzergah değişikliklerinde veya çok sahipli yatların dört sahibi tarafından kullanılmasına ve bir yıl içerisinde Türk karasularında yapacağınız diğer seferlerde kullanılacak değişiklik sayfası nüshalarından ve bu nüshaların kamu otoritelerince onay sırasında alınacak suretlerinden oluşmaktadır.

Y1 nüshasını Türkiye’ye girişte.

Y2 nüshasını ise; Türkiye’den çıkışta, sahip değişikliğinde, yatın kışlamaya bırakılmasında ve bu belgenin geçerliliğinin sona ermesi halinde düzenleyiniz.

Değişiklik sayfasını, yatçı, mürettebat, güzergah değişikliğinde ve çok sahipli yatların diğer sahipleri tarafından kullanılması ve Türk karasularında yapacağınız diğer seferlerde düzenleyiniz.

Bu belgeyi ilgili otoritelerce istenildiğinde ibraz edilmek üzere tüm bilgileri içerir şekilde yatta bulundurunuz. Bu belgenin geçerliliği Türk karasuları dışına çıkılmaması kaydıyla bir yıldır.

 

TÜRKİYE’YE GİRİŞ

 

Uluslararası Liman ve sulardan gelerek Türkiye’ye giriş yapmak istiyorsanız, bu belgenin Türkiye’ye giriş nüshasını (Y1 Sayfasını) doldurduktan sonra;

1) Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği yetkililerine müracaat ederek, Dünya Sağlık Örgütü kurallarına göre, karantina bayrağı (sarı bayrak) çekilmiş olarak, mürettebat ve yatçılarınızda, bulaşıcı hastalık bulunup bulunmadığını beyan ediniz ve belgenizin ilgili kısmını onaylatınız.

2) Pasaport Polisi’ne müracaat ederek, belgenizin ilgili kısmını onaylatınız.

3) Yatınızın demirbaş eşya listesini Gümrük Muhafaza Memuruna bildiriniz ve belgenizi onaylatınız.

4) Bu belge üzerinde gideceğiniz limanları açıkça belirtiniz ve Liman Başkanına giderek yatınız ile Türkiye’ye giriş yaptığınızı bildiriniz.

TÜRK KARASULARI VE LİMANLARI ARASINDA YAPACAĞINIZ SEFERLER

Yat sahibi olarak siz ve yatınıza alacağınız misafirleriniz Türk karasuları ve limanları arasında, ticaret yapmamak koşulu ile serbestçe dolaşmak hakkına sahiptir.

Türk karasularında seyriniz sırasında yatta meydana gelecek bulaşıcı hastalık veya ölüm hadisesini en yakın limana yanaşarak Sahil Sağlık Merkez Tabipliğine bildiriniz.

Yaptığınız seferde, kaptan, mürettebat ve yatçı değişikliği yapılmadığı sürece, rotanızdaki diğer koylarda, yasak bölgeler hariç olmak üzere, hiçbir işlem yapılmaksızın seyredebilirsiniz.

Ara limanlarda kaptan, yatçı, mürettebatınızda ve güzergahınızda değişiklik olur ise, mutlaka bulunduğunuz yerdeki Liman Başkanı’na müracaat ederek, yapılan değişikliği onaylatınız.

Çok sahipli yabancı bayraklı özel yatlar ile dernek, birlik ve kulüplere ait yatlar 1 yılda en fazla dört sahibi tarafından kullanılabilir.

Yatınız ile ülkemizde bulunuyor ve vize sürenizi uzatmak istiyorsanız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli bir yat limanını veya yat çekek yerini ikametgah adresi olarak bildirerek vize sürenizi uzatabilirsiniz.

Kaptanınızın, yazılı veya faks talimatınızla sizin ya da ailenizin başka bir limandan alınması veya başka bir limana bırakılması gerektiğinde yatınızı, Liman Başkanlığı’ndan sefer izni alarak bir limandan başka bir Türk limanına götürebilir.

Hakkınızda kaçak eşya taşıdığınıza ilişkin usulüne uygun yapılmış bir ihbar olmadıkça yatınızda arama ve eşya muayenesi yapılmaz.

Ancak, beyanınızda veya yapılacak ihbar sonucu yatınızda yapılacak muayenede Türkiye’ye sokulması yasak eşyanın bulunduğunun anlaşılması halinde bu eşya, gümrük denetimi altına alınır, yatınız Türkiye’yi terk etmedikçe iade edilmez.

Bu belgenin kaybedilmesi halinde, en yakın liman veya Gümrük Muhafaza idaresi ile irtibata geçerek belgenizi yenileyiniz.

Olağanüstü haller, mücbir sebeplerle veya Denizde Can ve Mal Emniyetini Koruma Hakkındaki 4922 Sayılı Kanun’da öngörülen yükümlülükler nedeniyle gerekebilecek zorunlu çıkış ve girişlerde duruma ilişkin beyanın gidilen ilk yerdeki Resmi Türk Makamlarına yapılması zorunludur.

 

YATINIZIN TÜRKİYE’DE BIRAKILMASI

 

Yatınızı Turizm Bakanlığı’ndan belgeli Yat Limanı veya Yat Çekek yerine bırakarak başka bir vasıtayla ülkemizden ayrılabilirsiniz. Bu şekilde yat limanı veya çekek yerlerine bırakılan yatlar 2 yılda bir sahipleri tarafından kullanıldığı takdirde hiçbir izne gerek kalmaksızın 5 yıla kadar Türkiye’de kalabilirler.

 

YAT DEMİRBAŞ LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

 

Yatınızın Türkiye’de bulunduğu tarihlerde herhangi bir nedenle (tamir vs.) demirbaş listesinde değişiklik olması halinde ilgili Gümrük Muhafaza görevlilerince yat kayıt belgesi üzerinde gerekli işlem yapılacaktır.

Yatınıza ait yedek parçalar ve diğer malzemeler yatınızın Türkiye’de kaldığı süre kadar kalabilecektir.

Bakım ve onarım sırasında ortaya çıkan yedek parçaların, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak istenmesi halinde sözkonusu yedek parçaların Demirbaş Eşya Listesine kaydedilmesi gereklidir. Ayrıca eski yedek parçaları, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 164’ncü maddesi uyarınca gümrük idaresine bırakabilirsiniz. Türkiye’yi yatınız ile terk etmek istediğinizde, varsa kara taşıtınızı gümrük denetiminde bulunan yerlere bırakabilirsiniz.

 

DALIŞ BÖLGELERİ

 

Ülkemiz karasularında aletli dalış izne tabiidir. Bu konuda gerekli bilgiyi il Turizm Müdürlüklerimizden ve Danışma Müdürlüklerimizden alabilirsiniz.

 

TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ

 

Yatınızla birlikte Türk limanlarından Uluslararası limanlara giderken, bu belgenin Türkiye’den çıkış sayfasını (Y2 sayfası) doldurarak Liman Başkanı’na müracaat ederek belgelerinizin ilgili kısımlarını onaylatarak Gümrük Muhafaza İdaresi’nde çıkış işleminizi tamamlayınız.

 

BELGENİN İPTAL NEDENLERİ

 

1) Yatın Türk limanlarından ayrılması.

2) Sahip değişikliği.

3) Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesi.

5) Belgenin kayıp edilmesi.

SORUMLULUKLARINIZ

1) Özel yatınız ile ticari faaliyette bulunamazsınız.

2) Misafir olarak beyan ettiğiniz şahıslardan yat gezisi için ücret alamazsınız.

3) Gerçek dışı beyanlarda bulunamazsınız.

4) Türkiye’den tarihi eser çıkartamazsınız.

5) Yatlardan veya gemilerden gümrük işlemi tamamlanmamış malzeme almayınız ve satmayınız. Bu ülkemiz kanunlarına göre suç olup, tespiti halinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre işlem yapılır.